MVO

MVO

CO2-Prestatieladder

Via deze pagina houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het CO2-beleid binnen onze organisatie.

Om bij te dragen aan een beter milieu en bewust om te gaan met onze CO2-uitstoot, zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) meten wij de CO2-uitstoot van onze organisatie. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Nedelko reduceert CO2 conform niveau 3 van de CO2-prestatieladder, onderdeel van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Elk half jaar communiceren wij ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen zowel in- als extern.

Naast het feit dat wij het belangrijk vinden om onze CO2-footprint te verkleinen, zien we dat ook onze klanten steeds meer waarde hechten aan een CO2-certificaat om zo zaken te kunnen blijven doen met minder impact op het milieu.

 

Downloads

CO2 Beleid 2023

CO2 Managementplan 2023

CO2 Reductieplan 2023

CO2 Bewust Certificaat Niveau 3

CO2 Voortgangsverslag & Energie actieplan 2022

CO2 Energiebeoordeling 2022

 

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en trends

Hulp nodig?

Neem dan contact op met één van onze specialisten!

Bel +32 3 826 99 99
Plaats een order

Overzicht

Inzicht

Nedelko berekent haar energieverbruik via CO2-emissies om zo meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Hierdoor hebben wij een effectieve reductiedoelstelling bepaald. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend. Deze wordt zowel in- als extern gecommuniceerd.

Reductie

Nedelko stelt reductiedoelstellingen en -maatregelen op om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. De reductiemaatregelen beoordelen wij elk half jaar op effectiviteit.

Communicatie

Nedelko communiceert halfjaarlijks over haar energiereductiebeleid. Daarbij informeren wij over inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Participatie

Nedelko neemt actief deel aan initiatieven rondom CO2-reductie binnen en buiten de sector. Tevens is Nedelko in dit kader lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en trends