Veiligheidsdouche

Op plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is een veiligheidsdouche onmisbaar. Werken met gevaarlijke stoffen van biologische of chemische aard brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Op werven die uitgerust zijn met een veiligheidsdouche kunnen lichamelijke en gezondheidsschade ten gevolge van een incident voorkomen of gereduceerd worden.

Een veiligheidsdouche van Nedelko onderscheidt zich door gebruiksgemak, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ideaal voor industriële toepassingen.

Alle categoriën

SOORTEN VEILIGHEIDSDOUCHES

Een veiligheidsdouche is een veiligheidsvoorziening voor werknemers en personen die in contact zijn gekomen met chemische, bijtende, brandende of giftige stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Een veiligheidsdouche zorgt ervoor dat de getroffen persoon zich onmiddellijk kan afspoelen met stromend water. Dit kan de schadelijke gevolgen van een incident voorkomen of de ernst ervan verminderen.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:
 

 • een plensdouche, voor het gehele lichaam, zoals een tankdouche of een thermo nooddouche,
 • een oogdouche, speciaal gemaakt voor het reinigen van de ogen,
 • een gelaatsdouche, die het hele gezicht in één keer kan spoelen,
 • een knijpdouche, een handmatige douche met een flexibele slang, die door het kleine formaat op veel verschillende plekken ingezet kan worden.

VEILIGHEIDSDOUCHE ASSORTIMENT

Om optimale veiligheid te garanderen wordt de tankdouche veel gebruikt in de chemische en petrochemische industrie, de scheepvaart, offshore en in de procesindustrie. Door de grote opslagtank is er in geval van een incident altijd voldoende water beschikking, zonder dat er extra aansluitingen of een koppeling met het stroomnet nodig zijn. 

Wanneer een tankdouche niet kan worden geplaatst, is een

aangewezen. Door de ingebouwde boiler wordt het water ter plaatse verwarmd. Hierdoor wordt de veiligheid verhoogd en wordt, in geval van nood, onderkoeling vermeden. Een thermo nooddouche is ideaal in gebieden waar de temperatuur tot rond het vriespunt kan dalen. Vijftien minuten spoelen met water van ca. 20 graden is met een thermo nooddouche geen enkel probleem, ook niet in koude omstandigheden.

Een oogdouche is, bij een incident, ideaal om snel en veilig de ogen schoon te spoelen. Het toestel wordt aangesloten op de waterleiding. Voor buitengebruik is er ook een vorstvrije oogdouche beschikbaar, die op elk moment verwarmd water kan leveren.

RICHTLIJNEN VEILIGHEIDSDOUCHE

 • Een veiligheidsdouche moet op een goed bereikbare plek geplaatst worden. Op het niveau waar het werk uitgevoerd wordt. Niet in een gangpad, deuropening of vluchtroute. 
 • Het toestel moet binnen 10 seconden, of binnen 30 meter afstand, bereikbaar zijn. 
 • De locatie van de veiligheidsdouche moet steeds goed verlicht zijn en voorzien van universele signalisatie. 
 • Een veiligheidsdouche moet steeds minstens 15 minuten aaneengesloten zuiver, stromend water kunnen leveren. 
 • De douchekop is zo ingesteld zijn dat het schadelijke stoffen over het volledige lichaam kan wegspoelen. 
 • In een tijdspanne van 15 minuten moet een veiligheidsdouche minimaal 80 liter water per minuut kunnen genereren. Een oogdouche minimaal 6 liter per minuut. 
 • De waterdruk moet zodanig afgesteld zijn dat de waterstralen de ogen niet kunnen beschadigen.

Alle veiligheidsdouches van Nedelko voldoen aan alle gestelde richtlijnen, zoals de NEN-EN 15154-3 en DIN 12899-3:2009. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Veiligheidsproducten van Nedelko

Hoogwaardige kwaliteit

Bij alles wat wij doen, heeft de kwaliteit de hoogste prioriteit. En dat niet pas sinds gisteren, maar al 65 jaar lang!

Gebruiksvriendelijk

Onze producten dragen bij aan efficiëntere en veiligere werkprocessen van onze klanten. Bij wens kan er altijd een producttraining gegeven worden door één van onze productspecialisten.

Betrouwbaar en robuust

De betrouwbaarheid komt van onze robuuste producten en onze nuchtere mensen, die er alles aan doen om jouw probleem op te lossen.

Conform de geldende normen

Nedelko staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Vandaar vinden wij het belangrijk dat al onze producten voldoen aan de geldende wetgeving en normen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en trends